Fiscale zaken lopen als een rode draad door uw bedrijf

Fiscaal

Opstellen van aangiften, het behandelen van bezwaarschriften of het oplossen van fiscaal gecompliceerde vraagstukken zijn onderdeel van ons specialisme. Maak je geen zorgen want samen komen we er vast uit.

Omzetbelasting

Als ondernemer heb je vrijwel altijd te maken met de BTW. De BTW moet je vier keer per jaar afdragen aan de fiscus doormiddel van de omzetbelasting. Voor veel bedrijven is dit tijd rovend en wordt liever uitbesteed zodat de focus vol op de bedrijfsvoering kan liggen. Dat is de reden dan wij dit al jaren doen voor de MKB sector.

Vennootschapsbelasting

De belastingdienst maakt onderscheid tussen een natuurlijke personen en rechtspersonen. Daar waar natuurlijke personen de belasting betalen over hun inkomen moeten rechtspersonen belasting over de winst betalen. Dat wordt ook wel vennootschapsbelasting genoemd. Dit werkt dus anders dan bij een eenmanszaak. Laat ons jouw en je vennoot inlichten en informeren over de gang van zaken op ons kantoor.

Inkomstenbelasting

Iedereen die in Nederland woont en inkomsten heeft, betaalt inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeld in 3 categorieën. Deze 3 categorieën worden boxen genoemd. Vanwege deze indeling wordt het Nederlandse belastingstelsel het boxenstelsel genoemd. De hoogte van het belastingtarief hangt af van de bron en hoogte van het inkomen (rekening houdend met eventuele aftrekposten). Het totale bedrag aan inkomstenbelasting bestaat uit het saldo van de 3 boxen.

Box 1

Werk en Woning

In box 1 worden de inkomens uit werk (loon, onderneming, uitkering, overige werkzaamheden) en eigen woning (eigen woning forfait) bij elkaar opgeteld. Van dit bedrag mogen de aftrekposten afgetrokken worden (zoals hypotheekrente en uitgaven voor inkomensvoorzieningen). Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd, waarbij het tarief hoger wordt naarmate het saldo hoger is.

Box 2

Aanmerkelijk belang

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een belastingplichtige (al dan niet samen met zijn of haar partner), ten minste 5% van de aandelen bezit van een vennootschap. Hierbij wordt ook indirect aandelenbezit meegeteld. Het inkomen uit aanmerkelijk belang kan bijvoorbeeld bestaat uit dividend en winst uit verkoop van aandelen. Van dit bedrag mogen eventuele kosten afgetrokken worden. Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd.

Box 3

Sparen en beleggen

In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Een belastingplichtige dient op 1 januari en 31 december van een jaar het saldo van bezittingen en schulden uit te rekenen. Over het gemiddelde van die 2 bedragen dient de belastingplichtige – zodra het bedrag uitkomt boven een bepaald basisbedrag- belasting te betalen. Hebt u een onderneming? Dan moet u de winst uit je onderneming in je aangifte inkomstenbelasting (box 1) vermelden.

Speciale Regelingen

Je hebt winst uit onderneming als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

-De onderneming wordt voor je rekening gedreven.
-Je kunt voor de onderneming bindende afspraken maken
-Je bent hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Voldoet je hieraan dan mag onder voorwaarden gebruikmaken van speciale regelingen, zoals de ondernemersaftrek en de investeringsaftrek.

Fiscaal diensten

Voor de volgende fiscaal diensten kan je bij ons terecht;

Aangiften

Omzetbelasting

Inkomstenbelasting

Vennootschaps
belasting

Behandelen van bezwaarschriften

Oplossen van fiscaal gecompliceerde vraagstukken

Waar kunnen we je mee van dienst zijn?
Twijfel vooral niet om contact op te nemen.